Monday, August 20, 2018

Elite din ang nasa likod at harap ng chacha at pederalismoMay tama at mali si dating CJ Reynato Puno sa inirereklamo niyang “elite-led opposition” sa pederalismo. Kay’ta maari lang namin siyang unawain sa kanyang hinagpis dahil naiipit lamang siya sa laro ng nag-uumpugang mga elite.

Tama si CJ Puno sa pagtukoy sa mga elite – ang mga political dynasties, oligarko, at mga monopolyo bilang sanhi ng gamundong problema ng bansa sa napakatagal na panahon.  Pero mali na sabihin na sila ngayon ang tutol sa pederalismo dahil ang lalabas, mayorya ng masa ang may gusto dito.

Nakikita ni CJ Puno ang mga elite na nasa likod ng oposisyon sa pederalismo pero bulag siya sa mga elite na nasa likod at harap din ng pagtutulak nito tulad ng mga dynasties at negosyanteng kaalyado ngayon ng Pangulo.

Kung ang tinutukoy naman na ni CJ Puno na “elite” ay ang economic managers at business groups na nagpahayag ng pagkabahala sa pederalismo, maliwanag na ang kanilang oposisyon ay patungkol lamang sa usapin ng pondo at sa credit rating ng Pilipinas na makakasama sa istabilidad ng kanilang negosyo. Hindi naman sila oposisyon sa Pangulo na siyang pangunahing nagtutulak ng pederalismo. Sila ay totoong oposisyon lamang sa kahilingan ng manggagawa sa dagdag na sweldo, pagpapatigil sa endo, repormang agrarayo at pagpapatigil sa pribatisasyon at deregulasyon ng ekonomiya.

Nakapagtataka na hindi nakikita ni CJ Puno na ang kalakhan (75%) ng masang Pilipino ay hindi lang walang muwang sa paksang ito kundi ang mga organisadong sektor ay tutol din dito. Sa hiwalay na survey naman ay sinasabi pa nga na ang top concerns ng mga Pilipino ay presyo, sweldo, at trabaho. Sa madaling salita, hindi kahilingan ng masang Pilipino ang pederalismo.

Tutol ang manggagawa sa chacha at pederalismo hindi dahil sa ito ay mali bilang konsepto kundi’y dahil hindi ito ang tamang pagtuunan ngayon ng panahon ng gubyerno.  Ang dapat pagkaabalahan at daganan ngayon ng gubyerno ay ang nagtataasang mga presyo, hindi matigil na endo at kawalang trabaho. Chicha, hindi chacha ang kahilingan ng manggagawa.
.
At sa huli, ang pundamental na oposisyon ng mangggawa laban sa chacha at pederalismo ay nakabatay sa paniniwala na hindi porma ng gubyerno ang totoong problema ng bansa kundi ang makauring komposisyon mismo ng mga naghahari sa loob nito na mas akma sa tinatawag ni CJ Puno na "elite”.

Hindi sila ang totoong oposisyon. Hindi rin sila ang solusyon.

Agosto 20, 2018

No comments: