Sunday, July 22, 2018

Media Advisory: Tambay protest bukas ng mga maralita sa NHA

MEDIA ADVISORY
22 July 2018

Request for coverage

TAMBAY PROTEST NG MGA MARALITA SA NHA

                                   

Bago sumanib sa Kalipunan ng Kilusang Masa (Kalipunan) at United Peoples SONA (UPS) sa tanghali ay magsasagawa muna ng protesta ang mga myembro ng Alyansa ng Maralitang Pilipino (AMP) at Partido Manggagawa (PM) sa tanggapan ng National Housing Authority (NHA) para singilin ang ahensya sa mabagal na implementasyon ng programang pabahay nito, kabilang ang pagtugon sa hinaing ng mga lehitimong nag-aaplay na mga benepisyaryo sa kanyang programa.

Dahil sa bagal ay nagmimistulan umanong TAMBAY ang NHA sa pagpapatupad ng programang pabahay kaya nabibinbin ang maraming proyekto at nakatunganga ang mga benepisyaryo.

10:00 AM              July 23, 2018
National Housing Authority
Elliptical Circle, Quezon City

Contact: Yuen Abana @ 09162811934

No comments: