Tuesday, November 20, 2018

MEDIA ADVISORY: PAGKILOS NG MGA KATUTUBO LABAN SA KALIWA DAM NA POPONDOHAN NG UTANG SA TSINA

MEDIA ADVISORY

WHAT                          UTANG SA TSINA, PAHIRAP SA MASA; KALIWA DAM, TUTULAN, LABANAN!

PAGKILOS NG MGA KATUTUBO LABAN SA KALIWA DAM NA POPONDOHAN NG UTANG SA TSINA

WHEN                          November 21, 2018 Wednesday | 09:00AM – 12:00PM
                       
WHERE                        Chinese Embassy
                                    330 Gil Puyat, Makati

PARTICIPANTS         Indigenous Peoples in South Sierra Madre (General Nakar, Quezon and Tanay, Rizal)

                                    Local Federations of Indigenous People’s Organizations
                 SUKATAN
                 SAGIBIN-LN
                                   
National organizations
·       Pambansang Kilusan ng mga Samahan Magsasaka (PAKISAMA)
·       Save Sierra Madre Network
·       Koalisyon Laban sa Centennial Dam
·       Kalipunan ng mga Kilusang Masa

BRIEF                         
Indigenous peoples and other support groups strongly oppose the signing of the bilateral loan agreement to fund the Kaliwa Dam Project, one of the major infrastructure projects under the “build, build, build” program of Duterte’s administration.
                        
The scheduled signing of contract between President Duterte and China President Xi Jinping manifests the manipulative motives of China and Duterte’s ignorance to the concerns and pleas of the affected stakeholders.


ORGANIZERS  Pambansang Kilusan ng mga Samahan Magsasaka (PAKISAMA), SUKATAN, SAGIBIN-LN, Save Sierra Madre Network, Koalisyon Laban sa Centennial Dam, Kalipunan ng mga Kilusang Masa

CONTACT/S                
 Melissa Alamo

No comments: