Sunday, December 25, 2011

Pagbati sa Pasko

Matapos ang isang Taon ng Pag-aalsa at Pakikibaka sa buong Mundo

No comments: